Yemenity2010's Blog

Yemeni Waterloo?

Posted in Tema: Vatten, Uncategorized by yemenity2010 on 23/08/2010

Vatten. Väldigt svårt att leva utan och något vi gärna tar för givet. Så är det inte överallt – särskilt inte i Jemen.

Jo, läget är allvarligt. Nu har även svenska Göteborgs-Posten noterat Jemens invecklade problematik och då inte minst vattenbristen. ”Det är ett land med fler vapen än människor, där vattnet håller på att ta slut och som har över 50 miljoner invånare om 40 år. Dessutom är Jemen platsen för ett tyst krig mellan USA och Al-Qaida” inleder artikelförfattaren och fortsätter med att poängtera hur vattnet ökat fyrdubbelt i pris på lika många år, hur mycket av det som används för odlingen av qat och att FN:s prognoser för befolkningsökningen lyder på över 50 miljoner vid seklets mitt. Idag är de uppskattningsvis 24 miljoner – för 60 år sedan, alltså strax efter andra världskriget, fanns det fyra miljoner människor i landet.

Artikeln i övrigt fokuserar dock lika mycket på de konflikter som förvärrar läget; de mellan regeringen och rebeller i norr såväl som sydväst, liksom Jemens roll som skådeplats för det som kallas kriget mot terrorismen. Och tillägger att majoriteten av befolkningen är under 18 år, att många av dem saknar utbildning och har svårt att få arbete. Det sistnämnda är något som märks när man pratar med yngre människor i Taiz, där jag framförallt möter studerande som trots utmärkt läskunnighet, studier på universitetsnivå, kunskaper i engelska och höga ambitioner uttrycker starka tvivel inför utsikterna att få något arbete inom landet.

Just vattenfrågan är avgörande, konstaterade Yemen Today i våras. Landet är verkligen på väg att förlora sina vattenresurser inom en snar framtid, om inget radikalt räddningsprojekt kan vända trenden. Och det är inte så att det inte försiggår sådana satsningar…

Redan idag saknar hälften av befolkningen tillgång till rinnande vatten och två tredjedelar har inte möjlighet att täcka grundläggande sanitära behov. Enligt experter kan huvudstaden Sana’a vara dränerat på allt grundvatten inom 15 år. Då blir man helt beroende av regnet, men med den väntade befolkningsökningen och klimatförändringarna är det högst osäkert hur långt det räcker. Lantbrukare som tidigare kunde förlita sig på förutsägbara väderförhållanden är idag utsatta för ett mycket mer nyckfullt nederbördsmönster. Förra året dödades 58 människor i provinsen Hadramaut när hela årsdosen av regn verkade koncentreras till några få dagar i oktober. Hela den betydelsefulla jordbruksnäringen i Jemen är hotad och det kan orsaka massinflyttningar till städerna – där problemen med överbefolkning och förslumning redan är allvarliga.

Landets vattensektor får miljontals dollar i stöd från bland annat USA, Tyskland, Holland och Storbritannien, berättar Yemen Today. Men grundvattenreserverna fortsätter ändå att utarmas. 90 procent av vattnet går åt inom jordbruket, som anses kunna skära ner sitt behov med hälften om modernare metoder för bevattning tas i bruk, men det är svårt att övertyga de flesta farmare om att det lönar sig. Odlingarna av de lätt narkotiska löven qat kommer på något sätt alltid in i den här diskussionen, och det är klart; den produktionscykeln omsätter möjligen så mycket som 40 procent av hela landets vattenkonsumtion.

Vattenbristen påverkar i grunden hela samhället; ta bara en sådan sak som utbildning. Barn, framförallt flickor, har svårt att gå i skola eftersom de måste spendera tid på samla vatten till sina familjer och det vatten de själva dricker är ofta smutsigt och orsakar sjukfrånvaro, förklarar Johan Kuylenstierna, chefsrådgivare på FN:s vattendepartement (UN Water). Dessutom saknar skolorna på landsbygden ofta särskilda toaletter för flickor – om det finns några alls.

– Det finns ett starkt stigma kring sanitet, menar Kuylenstierna i Yemen Today.

– Folk vet inte om att det är vattenkris i Jemen, noterar Yann Le Gleau i Yemen Times.

Le Gleau är en av två franska dokumentärfilmare som valt att lyfta frågan i sin senaste film. Att det är brist på vatten i Afrika är ingen nyhet, menar han, vilket är en av orsakerna till att människor flyr därifrån till just Jemen. Men problemet här är ”particularly sharp” enligt fransmannen. Han blev själv förvånad över att så många i exempelvis Sana’a saknade daglig tillgång, och då inte minst akhdam-folket (som generellt är fattigare än genomsnittet i landet och kanske blir föremål för egen artikel på den här bloggsidan, red.anm). Var är det värst då? undrar tidningen.

– Taiz-regionen, tror Le Gleau och nämner både staden och de omgivande byarna där flickor går i timtal för att få tag i vatten.

En del av problemet beror på dålig hushållning, tycker han och tillägger att qat-odlingen förvärrar situationen. Dock finns det hoppfulla tecken genom påbörjade projekt för avsaltning av havsvatten. Att landet är vackert och människor är vänliga, framhåller han också och kan jämföra både med andra arabländer och andra delar av världen där han och kollegan Sebastien Mesquida rapporterat tidigare.

Ja, vattenfrågan är fullt möjligt det våldsdrabbade Jemens allra värsta problem, konstaterade nyhetsbyrån UPI i början av sommaren. Kan det bidra till en total kollaps av nationen, som får återverkningar på hela den arabiska halvön? Regelbundet uppstår dispyter mellan olika parter i områden där vattenbristen är som mest påtaglig, ibland med dödlig utgång. Och det tros vara alltför vanligt med otillåten borrning efter vatten, i ett land där många olika intressen står mot varandra och regeringen har begränsad kontroll. Världsbanken uppskattade för två år sedan att grundvattenreserverna i Jemen sjunker med flera meter varje år. Samtidigt som folkmängden i Sana’a fyrdubblats sedan 1980-talet, idag uppgår till cirka två miljoner och växer med åtta procent om året. För tio år sedan fanns där 180 fungerande vattenkällor. Nu är de 80. Närmare 70 procent av invånarna är beroende av privata vattentransporter med lastbil (vilket alltså är det system vi har på centret i Taiz).

Avsaltning, då? Jemen har trots allt en kuststräcka som överskrider 200 mil, påpekar Yemen Times. Nu har den framgångsrika företagsgruppen Hayel Saeed (en av landets rikaste familjer, om inte den rikaste) tillverkat landets första avsaltningsanläggning i första hand för att förse sina egna fabriker med rent vatten. Processen genomförs vid kusten vid Al-Makha innan vattnet fraktas inåt landet till Taiz. 50 lastbilar beräknas komma till användning. Chefen för anläggningen tror att det här är framtiden för att lösa krisen i frågan. Och representanter för myndigheterna hoppas och tror på mer samarbete med privata entreprenörer för att ordna vatten till hela staden. Saudiarabiska intressen sägs också vara inblandade i expansionsplanerna, bland annat genom att sponsra rörledningar som kan minska transportkostnaderna. Bristande hållbarhet i de existerande nätverken är något som får vissa experter att tvivla på hela idén med avsaltat havsvatten till folkets fromma.

Så finns det anledning att hoppas eller inte?

Källor:

”Jemens vatten snart slut” Jan Arell, Göteborgs-Posten 11 augusti 2010

”Already Thirsty and Drying Fast: The Yemeni Water Crisis” av Heather Murdock, Yemen Today februari 2010

”French filmmaker to the Yemen Times: ”The management of water in Yemen is awful” av Mahmoud Assamiee, Yemen Times 20 maj 2010

”Water crisis fuels Yemen’s many woes” United Press International, 9 juni 2010

”Yemen To Launch First Desalination Project” av Mahmoud Assamiee, Yemen Times 1 juli 2010

Intressant i sammanhanget är även: water.org; en organisation som arbetar med vattenförsörjningsfrågor på global nivå. Liksom en artikel från Pulitzer Center om skrivartävling på vattentillgångstema. Samt en rapport från FN-projektet IRINs hemsida om hur det ibland rikliga regnvattnet i Sana’a skulle kunna tillvaratas bättre.

Relaterat kulturmaterial: Filmrecensioner från jubilerande russin.nu, med reflektioner kring mer eller mindre lyckade filmer där över- eller underskott på vatten är ett bärande element eller åtminstone har märkbar betydelse för handlingen…

Den sista vågenDay After TomorrowWaterworldThe Desert WithinEvan – den allsmäktigeQuantum of SolaceSahara

Annonser

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] har ju skrivit en del om vattenbristen i Jemen, ett ämne som är aktuellt på flera håll. Via Kunskapskanalens ”Naturen AB” fick jag just […]

  2. […] den mest livsnödvändiga naturresursen, är inget nytt i sig. För några år sedan försökte jag sammanfatta situationen i Jemen, som ofta spås bli offer för en svårartad avsaknad av just vatten. Men fyra miljarder människor […]

  3. […] mest livsnödvändiga naturresursen, är inget nytt i sig. För några år sedan försökte jag sammanfatta situationen i Jemen, som ofta spås bli offer för en svårartad avsaknad av just vatten. Men fyra miljarder människor […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: